Đỗ Hồng

Giã Từ Năm CũNăm chưa hết mà ý thơ đã hết
Lòng nôn nao không viết nổi niềm vui
Trong giá băng nghe thoáng chút ngậm ngùi
Đêm tiếc nuối những ngày vàng đã tắt

Tan buổi tiệc khuya về đường hiu hắt
Bóng thời gian giục giã ở đằng sau
Cạn ly đầy vui được có bao lâu
Ngày mai tới biết ai còn ai mất

Hãy mượn rượu cho nhau lời chân thật
Đời sẽ qua còn lại chút thâm tình
Đêm tri âm trăng sáng mãi lung linh
Năm sắp hết tâm tình còn vương vấn

Quay nhìn lại những vui buồn lận đận
Ta nhìn ta cho tỏ mặt bạn bè
Nhạc đông tàn mang những nỗi sắt se
Ngồi gần lại cho ấm lòng viễn xứ

Xin từ giã hơn ba trăm ngày cũ
Ta lên đường hy vọng nắng ban mai
Cùng đỗ quyên ta hát khúc miệt mài
Cho biển rộng mở đường về mầu nhiệm

Đỗ Hồng

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Giã Từ Năm Cũ"