RĐinh

ĐỌC CÂU THƠ CŨ
Thơ buồn một góc nằm trơ
Tôi buồn cầm đọc bâng-quơ đôi vần
Lắng tâm nghe một vài dòng
Mà sao đã thấy trào dâng cảm hoài
 
Câu thơ gợi nhớ đến ai
Cảnh xưa thức giấc chưa phai đổi mầu
Người xưa nay lạc về đâu
Còn chăng một giấc mộng đầu đã qua ?
 
Phải đời là một sân ga
Khi hội-tụ lúc chia xa dậm trường
Người đi khuất nẻo quê-hương
Để vần thơ lạc cả đường tìm nhau !
 
RĐinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "ĐỌC CÂU THƠ CŨ"