Kiều Giang

Ấm lời thiên thuThương cho bao chiếc lá vàng
Theo em về tận đò ngang mất rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Trăng thu chết úa giữa trời mênh môngĐưa tay sờ mấy tầng không
Cuối trời còn khắc nửa vần thơ nhau
Mây chiều trôi mãi về đâu
Sao người còn hẹn ngày sau trở về?Thôi đành thuyền đắm sông mê
Thôi đành trở giấc rượu kề bóng em
Uống đi cho máu về tim
Uống cho quên hết trăm năm cùng người!Ta về đốt lửa bên trời
Cho môi còn ấm những lời thiên thu…
   KG 1/11/2013

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Ấm lời thiên thu"