Lá chờ rơi

THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

Nghe lời ai gọi bảo về đi !
Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
Quên hết đắng cay sao quả tạ
Mang về hương vị chút Đường Thi
Say dệt tình xưa trên mạng ảo
Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011

Được bạn: HB 25.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA"