Lá chờ rơi

MỘT DÒNG THƠ ...


(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)


 

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !


 

16/01/10

Được bạn: HB 17.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT DÒNG THƠ ..."