Tịnh Nguyệt Vân

XUÂN DI LẶC TUYỆT VỜI

Xuân Di Lặc tuyệt vời

thường hiện hữu khắp nơi

để luôn giúp muôn loài

vui sống tròn thảnh thơi.

 

Xuân là Nguồn hoan-hỷ

vì Xuân luôn từ bi

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn thiện mỹ.

 

Xuân là Nguồn hạnh-phúc

vì Xuân luôn tri túc

và thường giúp muôn loài

sống tuyệt vời như Bụt.

 

Xuân là Nguồn chơn lạc

vì Xuân luôn tươi mát

và thường giúp muôn loài

vui sống tròn vô tác.

 

Xin như Ngài Di Lặc

luôn sống tròn tươi mát

để thường giúp muôn loài

luôn sống tròn an lạc.

 

Xuân Di Lặc muôn thuở

giúp sống tròn trẻ thơ

vì Xuân là hạnh-phúc

và niềm vui vô bờ.

 

Xin hãy như mùa Xuân

luôn tuyệt vời, tươi nhuận

để thường giúp muôn loài

sống an vui, hòa thuận.

 

Nguyện cho Xuân Di Lặc

luôn đem bao tươi mát

và thường giúp muôn loài

luôn sống tròn an lạc.

 

Nguyện cho bao công đức

giúp muôn loài tỉnh thức

để sống tròn an vui

và trọn vẹn trung thực...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 27.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "XUÂN DI LẶC TUYỆT VỜI"