Lá chờ rơi

NÓ VÀ TA 
Thượng đế cho người một cái ‘ta’
Để mà phân biệt cái ‘không ta’
Văn hay văn tớ không văn nó
Vợ đẹp vợ người chẳng vợ ta
Dê béo rượu nồng thây kệ nó
Bánh mì cá hộp mặc tình ta
Ngổn ngang thế sự ta và nó
Nói mãi chưa rồi chuyện nó ta. 
  
28/08/08

Được bạn: HB 06.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NÓ VÀ TA"