Lá chờ rơi

TÌNH XUÂN


 

Tình xuân lai láng ý xuân tràn
Thơ chảy tuôn dòng bút nặng mang
Én đến theo xuân tin lại đến
Vườn xuân ong bướm dạo nghềnh ngàng.


Thơ đến như xuân chẳng buộc ràng
Hương đồng gió nội cũng theo sang
Bên hiên lộng gió chờ trăng đến
Dệt những lời thơ rực ánh vàng.


Thơ đến gieo khoan nhặt tiếng đàn
Vần ru tô đậm nghĩa chi lan
Bốn phương tay nắm tình trao nhận
Bỏ lúc tương tư khúc phượng hoàng !
 

Được bạn: HB 18.02.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÌNH XUÂN"