Lá chờ rơi

TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG


(thân tặng hai con vịt đẹt)
 
Thương những lời thơ rót dịu dàng
Gây từng rung cảm giữa tim gan
Phất phơ tựa gió lay cành liễu
Âu yếm như trăng cuộn bức màn
Gió thoảng dư âm còn vọng lại
Sương dầm bóng dáng vẫn chưa tan
Nhịp chèo khua nước tìm trăng vỡ
Chỉ thiếu đâu đây một tiếng đàn.

Được bạn: HB 20.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG"