Nguyên Thạch

Cả một đời đau!44 năm dài xa cố hương
Nay bước về thăm lại người thương
Xót xa trầm lắng niềm u uẩn
Kiêu sa ngày ấy...đâu quê hương?

Cây si trước cổng rễ mọc dài
Nghìn sợi tương tư, nhớ thương ai
Cổ thụ u buồn ngày tháng đợi
Quê mình buồn lắm...biết chăng ai?

Bằng lăng đứng đợi, tím hoa mơ
Màu tím xưa ai viết thành thơ
Lối cũ rêu phong trơ nhật nguyệt
Trong em dài mãi nỗi mong chờ.

44 mùa thu bao nghiệt ngả
Mỗi độ tháng Tư lệ lại tràn
Bao giờ xóa được dòng hận tủi
Bao giờ em cất nụ cười vang?

Như thế trong em một đời đau
Tôi có gì đây để cho nhau?
Đếm lại bước đường đời viễn xứ
Thâm sâu giọt đắng lại tuôn trào.

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Cả một đời đau!"