Huyền Băng

Thơ say 


Thơ em làm ai say, tôi cũng say
Thu đã qua chưa mà mình ngất ngây
Gió chuyển mùa buồn vui cũng chuyển
Ước một ngày... mình tay trong tay!

Gió theo em về thổi mát hồn tôi
Gió cởi mây ngàn đem tình từ chốn xa xôi
Gió lùa qua song ru giấc ngủ
Giấc ngủ nồng nàn như thời còn trong nôi

Sương khuya hôm nay không lạnh lắm
Một xíu rét rét mà hay hay
Một chút thơ rơi trong giấc mộng
Tỉnh rồi mà nghe như còn say

Huyền Băng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thơ say"