Huyền Băng

Chữ Tình

Chẳng hiểu là chi cái chữ tình!

Khiến người lận đận kẻ điêu linh

Đêm mơ gặp gỡ người trong mộng

Sáng ước được nghe giọng tâm tình

 

Lơ đãng nhìn mây, ôi trắng tinh...!

Dõi chiếc lá rơi cảm phận mình

Mây bay muôn hướng tìm trăng gió

Xác lá nằm đây đợi bình minh

 

Gió nói gì đây sao lặng thinh

Cho ta khúc nhạc của yên bình

Để ta đợi nắng hồng tươi đến

Ấm chút thân tàn dưới mộ xinh

 

Huyền Băng

Được bạn: vdn 14.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chữ Tình"