Huyền Băng

Ngược dòng


 


Ngược dòng suối nước
Mong thóat vùng ô trượt
Tìm chút rêu xanh bờ đá bình yên
Để lững lờ quên ngày tháng ưu phiền
Hớp yên tĩnh gọi trời thơ sống dậy.


Quãng vắng,
rừng cây,
chim muông réo lòng sống lại giấc mơ ngày ấy
Giấc mơ thường, thường lắm bạn gió mây
Và thóang vui với một phút ngất ngây
Bóng mây gió lồng in dù ảnh ảo


nhoẻn miệng cười...
ôi nếu:
cuộc đời khuynh đảo
Mộng hóa chân, chân hóa mộng thì sao!
Cá kia vui với trăng sao,
nhạn kia cất tiếng cười chào nước sâu!

Được bạn: HB 20.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngược dòng"