Huyền Băng

Mưa tháng sáuTháng sáu trời mưa không dứt
Mây xám đầy trời cành lá chao nghiêng
Em tôi một chiếc lá chưa đầy tuổi biết...!
Oằn oại trên cành, nuối tiếc những ngày xanh
Định mệnh gì óai oăm úa tàn màu lá
Đời em tôi, ôi chíếc lá mong manh...
Mong gió thôi xao động,
Mong mưa chỉ giúp em trở lại màu xanh
Để tôi được nhìn em vui trở lại
Lao xao bên cành, dù biết rất mong manh...

Vâng mong manh, mong manh nên chiếc lá đã lìa cành...Được bạn: HB 18.08.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa tháng sáu"