Đông Tà

Thân họa : Số giàu (ông trời con)


Phú quý hiển nhiên số của ta
Chiều say tối xỉn sáng la cà
Bạn bè nếu thích chơi không chạy
Bằng hữu ghét rồi uýnh chẳng tha
Quậy quán phá hàng ai dám đuổi
Trêu hoa ghẹo nguyệt có ai la
Đụng ta thì cửa nhà long lở
Cái số sang giàu phú quý pha

Cái số sang giàu phú quý pha
Tên nào không biết hẳn mù loà
Hô hào bao kẻ đua kêu bão
Hò hét lắm người nhũn gọi Ba
Hào kiệt bốn phương nghe tiếng tới !!
Anh hùng tám hướng vọng danh xa !!!
Họp nhau thù tạc quay trời đất
Sáng xỉn chiều say tối hát ca

23/03/2006

CSL

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thân họa : Số giàu (ông trời con)"