Khuyết danh

Chia ly

Chia ly 1
Giờ ở lại liệu còn nhớ không em
Những buổi trưa chúng mình vào mạng chát
Cũng tranh cãi như những nhà lý luận
Bao vấn đề muôn thủa của con người
Em ở lại còn anh ra đi mãi
Những buổi trưa chợt trống vắng ghê người
***
Chia ly 2
Phút chia tay anh thấy lòng se lại
Chợt nhận ra đã chót nhớ em rồi
Đành nuối tiếc những ngày xưa êm dịu
Được cùng em chia xẻ những ngọt bùi

Được bạn: Bánh Nướng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chia ly"