Sương Anh

Kinh Cầu Ngày Phật Đản 

Hằng năm mừng đón Phật ra đời
Nghi ngút trầm hương tỏa khắp nơi
Phật tử gối quỳ đồng sám tụng
Kinh Mừng Khánh Đản vang vang lời
Nhã nhạc đón chào Đức Thích Ca
Âm ba thánh thoát trỗi lan xa
Gia Đình Phật Tử đồng quỳ kính
Dâng đóa hoa thơm cúng Phật Đà
Khánh Đản năm nay đón tại gia
Hoa tươi quả ngọt kính Cha Già
Một mình sám hối và trì tụng
Tiếng hòa chuông mõ vọng canh khuya
Ánh rằm vằng vặc sáng lung linh
Soi chiếu tâm can kẻ vô minh
Xua tan nghiệp chướng đời trần thế
Nhân loại an vui sống thái bình
Nguyện cầu đại lực đại từ bi
Ánh sáng Chân Như tỏ lối đi
Cứu thoát muôn loài ra bể khổ
Đạo Vàng dẫn dắt lối quay về

                  *
Hôm nay Phật đã về đây
Kinh Mừng Khánh Đản_ Ô hay sao buồn!
Một mình chào đón Thế Tôn
Vì không được đến thiền môn cúng dường
Tâm thành gửi đám mây hương
Nguyện mong Tam Thế Mười Phương chứng lòng
Trót sinh vào chốn hư không
Bồ đề tâm nguyện vun trồng tinh chuyên
Diệu Đạo-Song Phượng
Phật Đản 2020 - PL. 2564
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 5 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Kinh Cầu Ngày Phật Đản"