Song Nhi

Yêu Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm


Yêu đúng người nhưng sai thời điểm
Tình hóa nhu cốt chảy ngược tim
Ru mình bằng mộng cảnh phù phiếm
Mặc bao đau thương cứ đến tìm.

Một mảnh tình si đầy lưu luyến
Dù biết ta - người chỉ hữu duyên
Chân ái gieo giữa vùng băng phiến
Vĩnh viễn không trổ đóa bình yên

Gió cuốn tàn y nhạt phai hương
Năm tháng đổi thay những vô thường
Mà sao tim cứ hoài kiên địch
Vọng hải đứng chờ. Dẫu đơn phương

Yêu đúng người nhưng sai thời điểm
Biết rằng nghiệt oan một chữ tình
Vẫn không buông bỏ được chấp niệm
Để sầu nhuộm trắng Đá Tam Sinh

Là ta
Tự luyến đa tình
Thương hoài kẻ chẳng yêu mình.
Thế thôi....

Song Nhi
Apr 12, 2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Yêu Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm"