Tú_Yên

Chúc Mừng Năm Mới


Ngày đầu tiên - năm mới
Thân chúc khắp mọi nhà
Niềm vui và hạnh phúc
Cùng tiếng cười vang xa

Ngày đầu tiên - năm mới
Chúc bè bạn 5 Châu
Tấn tài và tấn lộc
Đời lung linh sắc màu

Ngày đầu tiên - năm mới
Chúc mọi người nơi nơi
Công danh luôn rạng rỡ
Tâm an lạc - yêu đời.

Tú_Yên
(01-01-2011)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chúc Mừng Năm Mới"