Mây Ngàn

CHÚC XUÂN CANH TÝ


CANH TÝ nàng Xuân đẹp bội phần
Phố phường thay sắc rước tân xuân
Tiễn bao phiền muộn đi nơi khác
Đón mọi niềm vui đợi trước sân
May mắn phát tài hồng phúc đến
An khang thịnh vượng đất trời ban
Gia đình êm ấm tròn mong ước
Vạn sự hanh thông toại ý Xuân
TAD

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "CHÚC XUÂN CANH TÝ"