Sương Anh

Chúc Xuân Canh Tý


Chị Hợi ra đi để lại nhà
Phước Tài Lộc Thọ đủ đầy nha
Tức thời chàng Tý điền vào chỗ
Cai quản kho liền sướng thiệt đa!Phong thủy dân gian xếp hạng đầu
Tượng trưng sung túc giàu sang mau
Mười hai con giáp Chuột làm chủ
Đem lại cho ta vạn sắc mầuSang năm Canh Tý chúc người người
Muôn Sự Cát Tường cuộc sống vui
Gia Đạo An Khang đời hạnh phúc
Trong ngoài yên ấm suốt năm cườiThay mặt GĐPT Diệu Đạo_Phổ Hiền.


Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chúc Xuân Canh Tý"