Hai Hùng SG

Nối Kết Yêu Thương


Sương khuya ướt đẫm vai gầy.
Cánh Vạc bay khuất đường mây cuối trời.
Lòng buồn trống trải chơi vơi
Trăng già rụng xuống ở nơi cuối vườn.

Mắt buồn sầu lệ còn vương
Em ngồi ôm lấy sông Tương mịt mờ.
Qua rồi những chuỗi ngày thơ
Nhìn đời thoáng chốc giấc mơ quay về.

Trăng kia chứng lấy câu thề.
Ba sinh nguyện ước ta về bên nhau.
Nguyện rằng xin lấy trời cao.
Chúng con hai đứa, chẳng nào rời nhau

Thế mà như giấc chiêm bao.
Đông về chưa chính, anh vào thiên thu.
Sao trời đêm tối tù mù

Quỳ bên hang đá em thương.
Nhìn lên tượng Chúa con đường hiện ra.
Từ nơi ánh sáng nhạt nhòa.
Ngài dìu anh đến ra nơi giáo đường.

Giáng sinh nối kết yêu thương.
Em mãn nguyện vì chúa thương anh rồi.
Lòng này sẽ bớt đơn côi.
Noel bừng sáng, hết rồi thương đau.

Ngẫu hứng chiều.11.11.2019


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Nối Kết Yêu Thương"