Sương Anh

Tôi Học Phật


 Tôi học Phật để đi tìm an lạc
Tu sửa tâm lánh ác làm điều lành
Vào trong chùa có kẻ còn đua tranh
Huống chi xã hội điều không tránh khỏi

Tôi học Phật từ bi làm cốt lõi
Ngoài ra còn học hỏi Văn Tư Tu
Lấy tuệ giác để phân tích loại trừ
Kẻo không sẽ tu mù trong bể học

Tôi học Phật cho tâm hồn mở rộng
Biết lắng nghe gạn lọc thảy mọi điều
Xem lại mình không ngã mạn tự kiêu
Cốt xây dựng cho đời thêm trong sáng

Tôi học Phật không để tâm tản mạn
Suy diễn lan man những chuyện đời thường
Nhìn muôn loài với ánh mắt hiền lương
Không tranh chấp lấy hiểu - thương đáp lại

Tôi học Phật đem điều hay lẽ phải
Giúp đàn em tăng nhân cách con người
Hiểu luân hồi để chuyển biến cuộc đời
Giác ngộ sống an vui từng thời khắc

Diệu Đạo/Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Tôi Học Phật"