Tú_Yên

Cũng vẫn...là xưa


Một chút gì thôi - mãi vấn vương
Nghìn thu viên mãn giấc mơ thường
Là hoa với mộng - là mong ước
Trải bước phù sinh nhặt lấy hương...

Một chút gì thôi, nhớ lắm không ?
Cơn gió lạnh lùng - gió cuối Đông
Xuân xa lặng lẽ không thèm đến
Nên buốt lòng ai, chữ...mấy dòng...

Một chút gì thôi - để khắc ghi ?
Hay là vơ vẩn mấy vần thi
Trải cho trôi hết thời hoa mộng
Một kiếp_trăm năm - chẳng được gì.

Cũng vẫn...là xưa - phải thế chăng ?
Như mây lơ đãng giữa cung Hằng
Như hoa nghiêng cánh - chiều nghiêng gió
Hiu hắt đêm buồn - lạc bước chân.

Thôi thế thì thôi - chắc thế thôi
Vần thơ im ắng - bóng mùa trôi
Người đi xa khuất - còn đâu nữa
Bỏ cả câu thơ của một thời...

Tú_Yên

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Cũng vẫn...là xưa"