Sương Anh

XUÂN CẢM


Mỗi độ Xuân về trước tới nay
Vườn Xuân khoe sắc suốt đêm ngày
Bướm Xuân lả lướt nghiêng chao cánh
Xuân dáng dịu dàng ngơ ngẩn mây
Én báo tin Xuân lời thánh thót
Xuân cười cất tiếng giọng thơ ngây
Hồn ta khẽ động khi Xuân đến
Đắm đuối nàng Xuân bút mực say

Sương Anh/Song Phượng

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "XUÂN CẢM"