Thương Hoàng

BiệtEm về cỏ ngát hương đời
Xanh lên mái tóc gọi mời trăng mơ
Em về lòng anh nứt thơ
Sầu dâng dĩ vãng đợi chờ hương xưa

Em về tiếng lá gọi mùa
Vàng bay áo mỏng gió đùa thiên thai
Em về khua gót sen đài
Hồn anh vỡ vụn trong ngày gặp nhau

Hương xưa rũ cánh thu sầu
Tình lay mi đọng mưa ngâu mướt lòng
Thuyền quyên khoác áo sang sông
Bỏ quên bến cũ chôn lòng nhớ thương

 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Biệt"