Song Nhi

Em - Đàn Bà Yêu Anh 


Em đàn bà dối trá
Nhớ anh đến cháy lòng
Mà miệng cứ bảo là:
Không. Một chút cũng khôngEm đàn bà khờ dại
Nhỏ bé và mảnh mai
Vẫn cố tỏ ra vẻ
Mạnh mẽ chẳng kém aiEm đàn bà gai góc
Gặp khó nhọc gian nan
Không cho phép mình khóc
Dẫu đắng cay dâng trànEm đàn bà rắc rối
Tim chia làm hai phần
Nửa nồng nàn đắm đuối
Nửa lạnh lùng khó gầnEm đàn bà cá tính
Tinh ranh như chồn cáo
Chưa từng phải nhún mình
Cầu cạnh đàn ông nàoEm đàn bà ngạo mạn
Trước định kiến nhân gian
Luôn ngẩng đầu kiêu hãnh
Em đàn bà... yêu anh
Sep 8, 2017
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Em - Đàn Bà Yêu Anh"