PEARL

Mẹ Đau

Từ mẹ đau con dần quên lãng
Những cuộc vui bè bạn gọi mời
Để ngồi bên mẹ hàng giờ
Khơi lại quá khứ một đời mẹ yêu.

Từ mẹ đau lắm điều thấu hiểu
Bụt ở nhà hiền dịu- mẹ đây
Đâu cần đi chùa đông – tây
Phụng dưỡng mẹ , công đức tày núi non.

Từ mẹ đau héo hon lòng trẻ
Bữa cơm chiều vui vẻ - còn đâu?
Mẹ nằm đó – mắt đượm sầu
Con biết mẹ rất lo âu – mẹ buồn.

Từ mẹ đau lòng tuôn suối lệ
Ngập buồng tim không thể trào ra
Giấu kín vào chỗ sâu xa
Mắt con ráo hoảnh, vỡ oà tâm tư.

Còn đâu con thuở vô tư
Mẹ già chưa khoẻ , con như cõi buồn.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Đau"