Tú_Yên

Mượn...


Mượn anh một góc trái tim
Để xem xao xuyến lặng im - thế nào ?
Rung rinh, cánh lá xạc xào
Đong đưa như hát giữa màu nắng lên

Bây giờ mượn đỡ...(cái tên)
Gọi lên để thấy mông mênh nỗi niềm
Mượn luôn một cuộc trốn_tìm
Như con sóng cứ nổi_chìm - khơi xa
Mượn người một thuở thơ ca
Đem câu_chữ dệt gấm hoa tặng đời

Mượn anh một cuộc rong chơi
Êm êm bến để thuyền đời bỏ neo
Mượn vầng trăng lững lờ treo
Vi vu tiếng gió vui reo lưng đồi.

Mượn anh một chổ - em ngồi
Một bờ vai tựa
Một thời hương hoa.

Tú_Yên0)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mượn..."