Tú_Yên

Mưa thuThế là mưa thu nhè nhẹ 
Bên thềm lất phất…rơi…rơi 
Dường như có gì trong gió 
Làm mưa lên tiếng ru hời 

Thế là chiều qua lẵng lặng 
Thời gian cứ vậy mà trôi 
Tháng năm chợt thành xa vắng 
Như mây thu vắt ngang trời 

Tôi gom: đêm mưa, ngày nắng 
Thành mùa – theo bóng chim di 
Thả neo niềm mơ một thuở 
Cho cây đời biết xuân thì. 

Tú_Yên 
(04-11-2016)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mưa thu"