Thương Yêu

DIÃ BÁNH PHU THÊ


 


Hôm nớ cuối tuần, nhà có giỗ
Nội biểu anh mang qua ít quà
bưng cúng Ngoại em, thân tình cũ
mầm đầy hoa quả, bánh su sê *
*
Anh đến, răng mặt em không vui
Mạ noái: - con coai, hắn cứ đoài
giành với thằng em con cua luộc
Bác phết hai roai, đuổi ra ngoài
*
Anh nắm tay em, dịu, dỗ dành
ra mương đi bắt cá với anh
qua vườn anh, hái cho chùm khế
đừng khóc nữa mà, anh hết thương
*
Rủ vài đứa bạn cạnh nhà anh
băng bờ ruộng, mạ mới vươn xanh
đi coai tát cá trê vàng hỉ
răng mà nước mắt cứ long lanh!
*
Những ngày nghỉ học tui buồn xo
vắng vẻ nhà bên, vắng tiếng O
O đi theo Mệ lên Long Thọ
có một tuần, răng nhớ để mô
*
( Thoáng chốc mà răng O đã sổi
rời trường, bỏ bạn, bỏ luôn tui
O theo cha mạ đi xa lắm
để lại nhà muôn triệu ngậm ngùi
*
Mới biết đã yêu, răng vụng dại
mất người bạn nhỏ tuổi ô mai
cái buồn ni hắn rưng rưng mắt
chừ noái làm răng cũng muộn rồi

***
Chiều qua người bạn báo cho anh
thứ bày tuần ni em lấy chồng
rứa thôi vĩnh biệt người xưa ấy
dĩa bánh su sê đợi, mốc dần!


đht

* phu thê

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "DIÃ BÁNH PHU THÊ"