Tú_Yên

Em thấy gì ?


Em thấy gì trong suốt cõi mông mênh
Hoàng hôn tím và trời chiều không nắng
Nửa kiếp phù sinh chỉ toàn là mật đắng
Khi mùa Xuân xa tít tắp phương nào.

Em thấy gì qua cánh gió lao xao
Lá có tiếc những ngày xanh biêng biếc
Lá có khóc lúc xa cành biền biệt
Và gió về - có muốn nói gì không ?

Em thấy gì qua những con sông
Cứ năm tháng lặng thầm xuôi ngược
Cả khoảng đường dông dài phía trước
Nơi nào đâu để thấy bến bình yên ?

Em thấy gì khi mưa rớt ngoài hiên ?

Tú_Yên 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Em thấy gì ?"