Cao Nguyên

Dưới Trăng Uống Rượu
dưới trăng uống rượu! Ừ, nghe khoái
bạn cũ xin mời nói tích xưa
nhớ thuở Nữ Oa đầu đội đá
chưa vá xong trời, đất sũng mưa

từ đó trần gian cuồng bão lũ
mượn cầu Ô Thước để sang sông
ngặt nỗi thời gian luân chuyển mộng
ngỡ hợp đành tan buốt nhói lòng

may còn mớ chữ treo trong trí
mỗi nhớ tương đồng hạ bút ngân
nghe tiếng phong linh ngờ ngựa hí
chiêu tình tri kỷ tựa hàn song

cuồng say thơ rượu soi hình bóng
ngắm nghía xem chừng chẳng khác xưa
chỉ thoáng mi người vương ngấn lệ
phải chăng bữa rượu uống chưa vừa!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Dưới Trăng Uống Rượu"