Hmhiennhan

Nỗi Buồn Người Xa Biển 


Nửa tỉ đô không xóa hết bi thương,
Giúp người và biển an sinh trở lại
Nước trong xanh nhiễm hóa chất độc hại
Bao ngư dân khốn khổ mất môi trườngChút bạc tiền sao khỏa lấp tai ương
Từ Nghệ Tỉnh trải dài Thừa Thiên Huế
Dân yên lành phải sống kiếp tha phương
Ai bù đắp niềm đau xa cội rễ?Nhiều di chứng kéo dài suốt thế hệ
Điệu ví hò Nghệ Tỉnh lạc về đâu?
Cả sóng bạc đầu cũng đã đục ngầu
Thương đoàn thuyền bị Fomosa truất phếNhững nửa vầng trăng lênh đênh dâu bể*1
Những ghe thuyền giờ khát gió xa khơi,
Nửa tỉ đô quan chức bao dung rồi
Chết một phần biển sao mà rẻ thế?

 

*1/  Những con thuyền có hình dáng giống nửa vầng trăng nhấp nhô trên biển

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 9 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Nỗi Buồn Người Xa Biển"