Thương Hoàng

Buồn 


Buồn lên suối tóc màu mây
Buồn lên khóe mắt 
hao gầy trong đêm


Buôn lên men đắng lệ mềm
Buồn lên vết cắt
con tim đọa đày


Buồn lên khói cỏ thơ ngây
Buồn lên sương trắng
tình say nửa vời


Buồn lên sầu tím buông lơi
Buồn lên duyên kiếp
nửa đời thương đau
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Buồn"