Yên Dạ Thảo

Đón Xuân Đất KháchGió lạnh lùng thổi tan sợi nắng
Đường phố chiều tuyết trắng đầy vơi
Bên song nhìn áng mây trời
Miên man nỗi nhớ xuân nơi quê nhà
 
Chim sải cánh bay xa nghìn dặm
Tìm đến miền nắng ấm ẩn cư
Ta ngồi ôm mối sầu tư
Lật trang kỷ niệm tìm dư hương thừa
 
Đông vào ngõ ta chưa kịp đón
Đêm chửa tàn, xuân rón rén sang
Vườn khuya vi vút gió ngàn
Trăng vừa chớm nở…  mơ màng trong sương
 
Thêm một xuân tha hương đất khách
Đón giao thừa tí tách pháo bông
Sưởi làm sao đủ ấm lòng
Tàn canh vắng lặng, mênh mông quạnh buồn
 
Yên Dạ Thảo
Đêm Giao Thừa - 31/12/2015

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đón Xuân Đất Khách"