Tú_Yên

Chỉ thế thôi !Có xác Ve rơi xuống cuối chiều
Mùa về ươm đậm nét cô liêu 
Bờ sông xa khuất, dòng lơ lửng…
Bóng nước nghiêng soi mấy cánh Diều

Rồi gió đầu đông buốt ngập lòng
Nhớ gì - lại nhớ đến mênh mông ?
Đường qua mấy bước mà tê tái
Cỏ rối…tơ chùng…
Phải vậy không ?

Người đi hóa kiếp làm mây trắng
Vào cõi vô ưu mất biệt rồi
Nên tôi gói ghém vần thơ cũ
Làm kỷ vật buồn.
Chỉ thế thôi !

Tú_Yên
(Ngày giỗ đầu của Chị Phi Khanh/08-11 ất Mùi)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Chỉ thế thôi !"