Thương Hoàng

Chợt NhớSáng nay lá hát sau vườn
Chim non tíu tít tắm sương nô đùa
Cỏ vàng chải tóc chờ mưa
Nắng hồng dệt lối anh vừa nhớ em

Xe mây hạ cánh bên thềm
Chở làn hương mộng nhung mềm xa xưa
Nụ tình hàm tiếu đong đưa
Trái môi sóng sánh như vừa hôn em

Ngân nga chuông gió ru tim
Sáo trời trầm bỗng da mềm trong nhau
Chao nghiêng cánh bướm động đào
Sóng tình xô ngã con tàu lên mơ

Cỏ vàng đan lối hững hờ
Gió lay khe khẽ sương mờ trên tay
Bình minh gáy sáng gọi ngày
Con tim héo hắt đong đầy nhớ thương

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chợt Nhớ"