Miên Du ĐaLạt

Vô Đề


Con muốn viết một câu thơ về Mẹ
Một câu thôi, sao chẳng viết thành lời
Một câu thôi, nhưng lòng đau quặn thắt
Một câu thôi... "con yêu Mẹ một đời!"

Con vẫn biết trần gian là quán trọ
Xác thân này trói buộc kiếp lưu đày
Con vẫn biết sanh, lão rồi bệnh, tử
Làm kiếp người chuyển tiếp để trả vay
......

Con vẫn biết một ngày rồi sẽ đến
Con vẫn chờ ngày tháng Mẹ ra đi
Đến lúc ấy con quyết mình không khóc
Nhưng bây giờ nước mắt chực tràn mi

Nhớ đến Mẹ trái tim con thổn thức
Hổ thẹn đời vì chữ Hiếu chưa tròn ...

Miên Du Đà Lạt
(11/23/2015 nam At Mui)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Vô Đề"