Sương Anh

PARIS KHÓCToàn thế giới cùng chia sẻ đại nạn tại Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015Dòng Seine con nước ngừng trôi
Lặng yên tiễn biệt hồn người chết oan
Hàng cây lá rụng bên đàng
Phủ lên thân xác người đang phơi trần

Ôi! Sao kiếp sống phù vân
Vô thường cứ mãi đến gần chẳng tha
Vừa sum họp lại chia xa
Thịt rơi, máu đổ... thật là thương tâm

Eiffel dáng đứng trầm ngâm
Tang đen, cờ rủ, lâm râm lời cầu
Trên toàn thế giới nâm châu
Đèn, hương, nến thắp cùng nhau chia buồn

Trời buồn giọt cũng rơi tuôn
Thành mưa rơi khắp nẻo đường Paris
Lệ buồn thành những vần thi
Nghẹn ngào đưa tiễn người đi không về...

Sương Anh
14.11.2015


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "PARIS KHÓC"