Sương Anh

Tình Thơ Đậm Đà

Dẫu chưa gặp nhưng từ lâu lắm
Đôi hồn thơ đằm thắm bên nhau
Từng năm tình ý khắc sâu
Qua vần, ngữ, ý, vần, câu trải lòng

Anh đầu ngọn sông Tương thả chữ
Cuối dòng em đón đỡ nâng niu
Bao lời là bấy thương yêu
Lời êm, ý đẹp mỹ miều làm sao!

Đây bến đợi cùng bao thương nhớ
Đến khi nào chàng gió chồn chân
Đừng quên có kẻ ân cần
Chờ ai dừng bước phong trần lãng du

Hồn mở ngõ từ Thu năm ấy
Đến bây chừ vẫn vậy chẳng cài
Hằng đêm đối bóng chờ ai 
Mong tình thơ đến sum vầy bên nhau


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tình Thơ Đậm Đà"