Tú_Yên

Được chăng ?


 


 


Nầy người phụ đếm mưa rơi 
Giọt thương


Giọt nhớ
...qua đời - lao xao 
Giữa trời mưa mãi rơi mau 
Trong ta một chút niềm đau lặng thầm 

Nầy người
Người ở xa xăm 
Làm sao đếm được những năm tháng dài ? 
Ước mơ theo gió lắt lay 
Theo cơn mưa Hạ qua tay - đi rồi. 
... 

Thôi đừng đếm nữa 
Người ơi !
Khi cơn mưa bão cuộc đời trôi qua 
Thời gian nào có thật thà 
Người ơi !
Đếm cái mặn mà 
Được chăng ?

Tú_Yên
(04-07-2008)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Được chăng ?"