Sương Anh

Giọt Lệ Ăn NănCứ mỗi Vu Lan về nghe người ta hát
Những bài ca về Mẹ điếng hồn con
Bởi con từng bỏ Mẹ sống mỏi mòn
Để mê mải quay cuồng theo cuộc sống

Trên gương mặt đầm đìa giòng lệ nóng
Bởi vì đâu? Nhớ Mẹ hay thương ta!
Là con gái cũng thân phận đàn bà
Sao những lúc Mẹ còn con chẳng hiểu

Để đến khi vắng Mẹ rồi thấy thiếu
Thấm lòng nhiều chữ báo hiếu mẫu thân
Lắm bạc tiền mà thiếu vắng ân cần
Hay chẳng sống thật gần chăm sóc Mẹ

Vạn bài thơ đâu bằng lời thỏ thẻ
Nghĩa lý gì với giọt lệ ăn năn
Này Mẹ ơi nơi đó chốn vĩnh hằng
Xin lắng nghe lời con đang thú tội

Hồng trắng ngực cài lòng con bối rối
Tự thâm tâm niềm hối hận dâng cao
Mẹ đã đi còn đâu nữa ngọt ngào
Mẹ ru con năm nào khi còn nhỏ

Và lắm lúc...


Ngồi buồn nhớ Mẹ lòng con
Dâng niềm hiu quạnh mỏi mòn năm canh
Mẹ về nương tựa Cha lành
Dương trần con ở tâm thành nén hương
Cầu xin chư Phật mười phương
Phổ độ cho Mẹ Tây phương vĩnh hằng

 


Sưuơng Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 9 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Giọt Lệ Ăn Năn"