Tú_Yên

Mưa rơi


 


Mẹ ơi !
Mưa vẫn rơi hoài
Trời không có nắng nên ngày qua nhanh
Dường như cơn gió đành hanh
Giật tung cả những mong manh phận người.

Mẹ ơi !
Mưa rớt bên đời
Làm trôi đi hết một thời yêu thương
Xốn xang…
mây chẳng buồn vương
Thoảng đâu đây khói trầm hương bay nhòa

Mẹ đi
Cau chẳng trổ hoa
Vườn rau quạnh quẽ
ngõ nhà vắng tanh
Cải xanh - dường cũng bớt xanh
Cà không nụ
để bên mành - mưa rơi.
 
Tú_Yên
(bài viết từ 01-02-2009)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mưa rơi"