Sương Anh

Thiền Định Bên Dòng Ni Liên


Hoàng hôn bao phủ che ngang núi
Bình tĩnh đàn chim chẳng loạn bầy
Định hướng mà đi không lạc lối
Lần tìm ánh Đạo thế cho ngày

Những cuộc vui chơi xin trả lại
Điềm nhiên chẳng để trí tâm say
Hồng trần có lắm điều quan ngại
Xin thảnh thơi lòng như áng mây

Tứ đại kết tinh từ hạt bụi
Dệt nên thân tự thủa xa xăm
Luân hồi sinh diệt đâu cần tiễn
Muốn thoát vòng xoay phải tĩnh trầm

Vì đời ngắn ngủi cần chung thủy
Chẳng cất dày công để sục lùng
Tịnh Độ con đường đầy ý vị
Đưa ta thoát kiếp sống lao lung

Thiền tông Tây Trúc bên bờ ngạn
Giác ngộ rồi lòng hết đắm mê
Chẳng lắng lo khi kề tuổi hạc
An nhiên tự tại lúc quay về

Mặc cho bóng ngả trên đầu núi
Thiền định thân tâm trên cỏ nhung
Quẳng hết âu lo chìm đáy suối
Nương theo Chánh Pháp sống ôn dung
 
Song Phượng-Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Thiền Định Bên Dòng Ni Liên"