Tú_Yên

Hay cũng chỉ là…
 


 


 


Nắng bên nầy là nắng của người ta
Chắc vì vậy mà hóa ra lạc lõng ?
Lòng khắc khoải nhớ vùng quê từng sống
Có bụi tre già
Bờ đê rộng
Cánh Cò xưa.
 


“Mưa bên nầy thì vẫn cứ là mưa”
Nhưng chẳng đong đưa bông Bí vàng rực rỡ
Lục Bình dưới ao
Trên bờ – hoa Mắc Cở
Chân guốc thập thò
Và…tóc gió vờn bay.
 


Thì vẫn vậy mà
Dẫu ngày tháng có phôi phai
Đất quê Mẹ luôn còn hoài trong trí
Nỗi nhớ mênh mông
Tấc lòng trộm nghĩ
Luôn tự hỏi mình
Chân_Thiện_Mỹ – là đâu ?
 


Cái nắng bên nầy
Chẳng được bao lâu
Chưa đủ ấm khi tuyết tô màu lạnh giá
Không về nơi xưa
Vì ngại đường xa quá ?
Hay cũng chỉ là…
Quen ?
Lạ ?
Nhớ và quên ?
 


Tú_Yên
(07-03-2015)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 4 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Hay cũng chỉ là…"