Tú_Yên

Lỗi hẹn


 


 


Em lỗi hẹn
Nên mưa buồn – khép nép
Có một người cứ mãi chép vần thơ
Gửi về ai từng ấy những ước mơ
Mơ không trọn
Đời u hoài như thể…
 
Em không đến
Đất trời dường rơi lệ
Dòng thời gian khóc kể một lần quên
Cứ giá mà…
Ngày ấy bớt chông chênh
Thì duyên nợ…chắc vững bền ?
Có lẽ.
 
Thôi đừng mộng
Khi đời hai lối rẽ
Đêm an lành…người nhé – giấc bình yên
Lối mòn xưa
Kỷ niệm cũ
- ven nguyên
Tình sẽ đẹp
Khi lời nguyền in dấu…
 
Tú_Yên
(05-03-2015)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 4 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Lỗi hẹn"