Hmhiennhan

Chuyện tình Trăng Biển 3
 
Trăng thường trốn biển tiêu dao,
Khiến biển buồn giận thét gào ngày đêm.
Mấy khi biển lặng, sóng êm?
Bởi mây và gió,
Đổ thêm ghen hờn.
 
Nhưng biển đâu có cô đơn,
Bóng sao ,bóng núi chập chờn vây quanh.
Nếu bảo lòng biển thiên thanh,
Thì lòng trăng cũng chân thành,
Sáng trong...
 
Mênh mông trong cõi mênh mông,
Chuyện tình trăng biển thoát vòng phù du.
Trải bao sóng gió âm u,
Khuyết tròn
mãi đến thiên thu không rời...
 
Biển trăng là chuyện của trời,
Gẫm ra cũng giống chuyện đời đôi ta.
Hờn ghen, mê đắm,thiết tha,
Ước mơ son sắt đến già không phai
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chuyện tình Trăng Biển 3"