Tú_Yên

Chị ơi ! Chị đi
Mất biệt bóng hình
Bỏ em ở lại một mình chơ vơ
Xuân về héo úa vần thơ
Chia xa cũng bởi đôi bờ âm_dương.Chị đi
Trời đất mù sương
Tàn Đông gió lạnh tơ vương nắng chiều
Não lòng – mây trắng phiêu diêu
Thì ra có một bóng Diều buông dây !Chị đi về chốn bờ Tây
Bờ Đông em ở
Buồn nầy hắt hiu.Chờ ai ?
Mỗi sáng…liêu xiêu
Ban mai nắng lại tiêu điều xanh xao
Đất trời dường cũng lao đao
Tà huy bất chợt đổi màu – hoang sơ.Chị ơi !
Đời lắm hững hờ
Mình em lạc giữa bơ vơ cõi người
Về đâu lấy lại tiếng cười
trong veo như thuở lên mười, lên năm ?Mai đây trong chốn thăng_trầm
Em chơ vơ với lặng thầm mênh mông
Như đầu nguồn – ngóng cuối sông
Còn ai đâu để em trông mỗi ngày ?Thiều quang lịm tắt – xa bay…
Tháng năm rồi sẽ mệt nhoài.
Chị ơi !
(04-01-2015)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chị ơi !"