Sương Anh

Lời Cho Mẹ


Tháng năm lại đến gợi lòng buồn
Lễ Mẹ vườn hồng muôn cánh nở
Cảm thấy nghẹn ngào cùng nỗi nhớ
Bâng khuâng dõi mắt ngóng chân mây

Mẹ ở trên trời hỏi có hay
Tim con trĩu nặng những sầu đầy
Mỗi lần Lễ Mẹ là con khóc
Bởi nhớ mẫu từ mắt lệ cay

Từ khi vắng Mẹ ở trên đời
Giọt nhớ trong tim mãi rớt rơi
Chẳng lúc nào con quên bóng dáng
Nhưng... đâu còn nữa Mẹ xa rồi

Cành hồng tặng Mẹ cắm bàn thờ
Cùng với tâm lòng của trẻ thơ
Cầu nguyện Mẹ hiền nơi cõi Phật
Bình an tiên cảnh đẹp như mơ

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Lời Cho Mẹ"